Regional

Alpha1 Scotland

There are approx. 100 known Alpha 1 patients in Scotland. The main centre of knowledge and expertise for Alpha 1 in Scotland is at the research group headed by Prof. MacNee at Edinburgh University. This group has carried out various Alpha 1 related research trials.

The Scottish Intercollegiate Guidelines Network.  SIGN is a publicly funded organisation that develops evidence-based clinical guidelines for health care professionals in Scotland.  Further details on SIGN can be found on the website www.sign.ac.uk.  Alpha-1 Awareness is a member of the SIGN patient network.  Please contact us if you wish to be consulted on commenting on the guidelines.

Alpha1 Cymru

Croeso – Ymwybyddiaeth Alffa 1 y DU

…i’r wefan i holl ddioddefwyr Diffyg Alffa 1 Anti-trypsin. Gobeithiwn y bydd y wefan o fudd i chwi. Yma fe gewch wybodaeth am y cyflwr, cysylltiadau sydd yn cynnig mwy o wybodaeth, gweithgareddau codi arian a chymdeithasol a sut i ymaelodi yn y grwp.

COFIWCH mae’r wefan yn cael ei redeg gan alffas a’u gofalwyr. Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth yn fanwl gywir ac wedi’i diweddaru yn gyson. OND mae’n hanfodol bwysig eich bod yn ymgynhori â’ch meddyg teulu neu rhywun yn y proffesiwn meddygol.

Diwrnodau Gwybodaeth

Cynhelir y rhain yn achlysurol, i roi cyfle i Alffas a’u gofalwyr glywed cyflwyniadau byrion gan arbenigwyr sy’n gweithio ym maes ymchwil a thrîn y cyflwr Diffyg Alffa1 Antitrypsin. Gall y cyflwyniadau cwmpasu’r ymchwil diweddaraf i’r cyflwr a’r driniaeth sydd ar gael, effeithiau’r cyflwr ar eich teulu, yn fyr unrhywbeth sydd yn berthnasol i Alffa 1.

Mae hefyd yn gyfle i gyfarfod ag Alffas eraill yn eich ardal.

Fforwm Newyddion a Thrafodaeth

Mae’r Fforwmnawr ar waith. Mae ar gael i aelodau o’r elusen. I ymaelodi, ewch at dudalen Membership.

Contact: Meryl

 

 

Mae gan yr elusen gysylltiadau cryf gyda nifer o gyrff yn cynnwys grwpiau Alffa yn Ewrop, cwmnïau pharmacolegol a chlinigwyr yn y maes.

Secure donations to Alpha-1 Awareness UK

Cefnogwch Alffas

Sut i helpu

raise funds with easyfundraising.org.uk

Elusen gofrestredig Rhif: 1125467